Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

До родителите на деца от подготвителни 5 и 6 годишни групи.
 
Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Бургас, с разрешение на Министъра на образованието и науката, съгласно § 1, ал. 2 и 3 от Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.), се увеличават дните на отсъствията по семейни причини на децата в задължителна предучилищна възраст на територията на Община Бургас, считано от 15.02. до края на месец февруари.