Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Екипи на групи за учебната 2023-2024 година

Екипите са приети на педагогически съвет и са утвърдени със Заповед на директора № 1292/24.08.2023 година.

Първи павилион

I А група

Учители: Мария Радославова Овчарова-Стоева и Десислава Николова Хрусова

Помощник-възпитател: Нели Николова Савова

ІІ А група група

Учители: Атанаска Грозева Проданова и Петя Андонова Врешкова

Помощник-възпитател: Стойка Георгиева Въртийска

ІІІ А група

Учители: Диана Бончева Дякова и Светла Георгиева Георгиева

Помощник-възпитател: Недка Стоянова Ракаджиева

ІV А група

Учители: Петя Йосифова Кънева и Румяна Радостинова Пенева

Помощник-възпитател: Милена Стефанова Рачева

 

Втори павилион

I Б група

Учители: Пепа Стаменова Колева и Николета Димитрова Атанасова

Помощник-възпитател: Петкана Стойкова Георгиева

ІІ Б група

Учители: Илияна Енчева Димитрова и Димка Янакиева Василева

Помощник-възпитател: Дафинка Ангелова Грезделева

ІІІ Б група

Учители: Ирина Андонова Касабова и Дияна Христова Ичева

Помощник-възпитател: Мария Вълкова Радева

ІV Б група

Учители: Галина Христова Праматарова и Христина Веселинова Николова

Помощник-възпитател: Шинай Салимехмед Рамадан

 

Трети павилион

І В група

Учители: Валентина Славова Златева и Христина Радостинова Рахнева

Помощник-възпитател: Иванка ТодороваТодорова

I Д група

Учители: Преслава Димитрова Пипева и Александра Петрова Козарева

Помощник-възпитател: Костадинка Георгиева Атанасова

ІІ В група

Учители: Ваня Тодорова Овчарова и Лидия Пейчева Петкова

Помощник-възпитател: Станка Лесева Никитова

ІV В група

Учители: Радка Иванова Стоянова и Станка Илиева Радева

Помощник-възпитател: Елена Иванова Кирова

 

Филиал

I Г група

Учители: Софка Димитрова Станчева и Милена Тодорова Моллова  

Помощник-възпитател: Веселина Георгиева Мутафчиева

ІІ Г група

Учители: Милена Стефанова Стефанова и Галина Иванова Попова

Помощник-възпитател: Мария Николова Петрова

ІІІ Г група

Учителки: Румяна Димитрова Свирецова и Галя Иванова Велева

Помощник-възпитател: Калинка Тодорова Димова

ІV Г група

Учители: Румяна Антонова Бакалова и Таня Димитрова Карабаджакова

Помощник-възпитател: Милена Грудева Тошева

 

Учител по музика: Катя Михайлова Плачкова

Учител по Физическо възпитание и спорт: Александра Йовева Демирева

Психолог: Златина Илиева Илиева

Ресурсен учител: Десислава Сашева Анастасова

Логопед: Илияна Иванова Даева-Димитрова