Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Обществения съвет към Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ е създаден през 2016 г. съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗПУО. Общественият съвет избира своите членове на всеки три години. През 2019 г. бе свикано второ учредително събрание на което бяха избрани следните членове:

Членове на Обществения съвет:

  1. Мария Съботинова
  2. Илияна Велева
  3. Стоянка Чолакова
  4. Пламена Иванова

 Резервни членове на Обществения съвет:

  1. Кремена Маврова
  2. Стела Бошева
  3. Сава Андреев
  4. Явор Жалнов
  5. Станислава Апостолова

За председател на Обществения съвет бе избрана Мария Съботинова.

Представител на Община Бургас за Детска градина „Х. Кр. Андерсен“ е Женя Георгиева.

§  Правилник Обществен Съвет на ДГ Х.Кр.Андерсен

§  Устав Обществен Съвет на ДГ Х.Кр.Андерсен

Протоколи :  1  2