Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

Сдружение с нестопанска цел Училищното настоятелство при Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ е учредено през  2006 година.

Съгласно чл. 306 от ЗПУО „Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция“.

През годините Училищното настоятелство организира редица мероприятия за събиране на средства за детската градина както и с благотворителна цел.

Към настоящия момент Управителния съвет на Училищно настоятелство при ДГ„Ханс Кр. Андерсен“се състои от:

Председател - Силвия Челебиева

Заместник-председател - Катя Плачкова

Членове:

  1. Милена Грудева
  2. Надежда Ганева
  3. София Радославова-Маринова
  4. Диляна Добрикова
  5. Маргарита Джипова
  6. Мария Чавдарова
  7. Диана Аракелян

Банкова сметка настоятелство:  Първа Инвестиционна Банка

                                                        IBAN BG32FINV915020BGN06IXT

                                                        BIC FINVBGSF