Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

отличия

eTwinning School 2021-2022

отличия

eTwinning School 2022-2023

отличия

Eco Schools

отличия

UNICEF за всяко дете

Уважаеми родители,

Прилагаме линк към Анкета във връзка с работата на детските градини в условията на извънредна епидемична обстановка и след нейната отмяна.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenwbi43q8ava42kbPTm1_bghMmSgmjMMltIA5PVeRPA-Jo_A/viewform

Молим, да попълните тази доброволна анкета, която има за цел да проучи нагласата, очакванията и потребностите на родителите на децата от детските градини при възстановяване на работа.

СРОК НА АНКЕТАТА 18.05.2020 Г.

 

Уважаеми родители,

На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.

От 11 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната ДГ.

В условията на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е направена следната организация:

На 7 и 08.05.2020 г.

Всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в ДГ.

От 11 до 18.05.2020 г.

 

  1. Всички родители трябва да заявят желание за записване в ДГ на следните телефони: 0882 110 130, 056/ 832078.
  2. По телефона съобщава личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
  3. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на ДГ попълнената бланка-декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи посочени от тях преференции в регистрационния талон.

    Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.

19.02.2020 г. - 147 години от гибелта на Левски

Ден на почит, ден на преклонение, ден в който свеждаме глава пред подвига на най-светлата личност в историята на България – Васил Левски. На този паметен ден и в навечерието на националния празник на България – 3 март, ние искаме да научим децата на история, да ги запознаем с националните герои и да изградим у тях респект. Да събудим у тях искрицата на гордост от българската история, която да възпламени огъня на патриотизма.

На днешния ден в Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ гост бе д-р Искрен Красимиров – режисьор, актьор и преподавател в НБУ. Той е автор на над 25 игрални, документални и късометражни филми, основател на проекта „Незабравимата България“.

Пред децата от подготвителните групи нашият гост изнесе Урок по родолюбие. Представи им, на достъпен и разбираем за тях език, българските герои, борили се за свободата на България - Васил Левски, Христо Ботев , Георги Бенковски, Райна Княгиня и много други.

Чрез художествено-документален филм, беседа и дискусия д-р Искрен Красимиров привлече вниманието на децата, успя да ги развълнува и да им представи по ярък начин героите. Основната му цел е те да се асоциират с героите и да ги разберат.

Бъдещите ученици от Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ се представиха отлично пред Искрен Красимиров, защото ден по-рано бяха участвали във Викторина „Урок по родолюбие“.

Снимки ТУК

Днес 18.02.2020 г. децата от ПГ (6 г) групи взеха участие във викторина „Урок по родолюбие“ организирана от Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие. Викторината е посветена на Апостола на свободата Васил Левски и националния празник 3 март.

На първия кръг от викторината децата отговаряха на въпроси от нашата история, живота и делото на Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и други национални герои.

Вторият кръг на викторината бе свързан със знанията на подрастващите за родния град  Бургас, моменти от неговата история, забележителни места - символи на града.

В края на викторината бъдещите ученици представиха кратка тематична поетично-музикална програма.

Снимки ТУК

 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение стартира на 16 май 2019 г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Продължителността на проекта е 30 месеца.
С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" участва във следните дейности, част от Проекта:                

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др,;
Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;

https://www.eufunds.bg/bg

 

 

Група коледари от ПГ (6 г) Б група посетиха Общински съвет, Пожарна служба, Практикер и фирма Бургос строй. Коледарите наричаха за здраве, късмет и благоденствие. Коледарите поздравиха и всички гости, присъствали на награждаването за "Спортист на годината" в Бургас.

Снимки ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078