Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

отличия

eTwinning School 2021-2022

отличия

eTwinning School 2022-2023

отличия

Eco Schools

отличия

UNICEF за всяко дете

До родителите на деца от подготвителни 5 и 6 годишни групи.
 
Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Бургас, с разрешение на Министъра на образованието и науката, съгласно § 1, ал. 2 и 3 от Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.), се увеличават дните на отсъствията по семейни причини на децата в задължителна предучилищна възраст на територията на Община Бургас, считано от 15.02. до края на месец февруари.

Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ е одобрена по Проект Подкрепа за приобщаващо образование финансиран от финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът дава възможност децата детската градина да продължат да развиват своя потенциал в иновативна, модерна и подкрепяща среда. Той е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на децата, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други).  Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детската градина.

 

Уважаеми родители, 

съгласно изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, в сила от 01.01.2021 г., таксите за посещение на детска градина са изменени.

Извадка от Наредбата, касаеща таксите за детски градини може да видите 

ТУК

Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" ще възобнови работа на 04.01.2021 г. - понеделник.
За допълнителното спокойствие на родителите, детската градина ще премине в стандартен режим на работа, без сборни групи.
Няма да се изисква медицинска бележка от личния лекар, а само декларация, че детето не е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Ще продължим да прилагаме новите програми на Община Бургас за повече занятия и игри на открито, когато времето позволява.
Остават задълженията  да се извършва строг сутрешен филтър и ежедневна четирикратна дезинфекция на помещенията.
Ще помолим да се спазват входовете според група за прием на децата. Прилагаме декларация 2  с която ще може да се приеме детето в детската градина.
Молим Ви да не оставате в дворното пространството след взимане на детето, за по-голяма безопасното на всички, както и за спазванена дистанция, за да не се получават струпвания.
Няма да се допускат родители и външни лица вътре в сградата, а медицинските сестри ще мерят температурата на всяко дете още на вратата.
 
 
 

Благодарим на всички, които ни изпратиха клипове с коледни поздрави!

Талантливите и артистични деца направиха празницете ни весели и красиви. 

Клиповете може да видите на нашата файсбук страница #КоледенПоздравДГ

Уважаеми родители,
таксите за м. 11.2020 г. ще се заплащат САМО on-line. Периода за заплащане е 01.12 до 10.12.2020 г. След това системата ще бъде затворена.
Молим да заплатите таксите си в този период!

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

info-200277@edu.mon.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078