Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

НИЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

СМЕ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ЩАСТЛИВИ

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

ДЕЦА

ДГ Ханс Кристиан Андерсен

НАШАТА ГРАДИНКА

Хванали се за ръчица,

все усмихнати дечица.

Път поели по двамина

към детска цветна градина.

Носели гребла, мотички,

за да изравнят лехички.

В дупчици с остри садила

посадили чудни семенца.

Най-накрая ги полели и с водица,

па запели песенчица:

Слънчо да ги сгрява,

топло да им дава.

Да растат, да израстат,

и градинкатада красят!

 

Може да разгледате повече снимки в нашата галерия ТУК

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН" ГР.БУРГАС
СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

            Председателят на ОС при ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” на адрес: ул. Поп Грую № 71 Ви уведомява че:
НА 10.10.2017 г. ОТ 18.00 ЧАСА КАПИТАНСКА ЗАЛА НА РЕСТОРАНТ „ЗЛАТНА КОТВА” БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване със Стратегията за развитие на детската градината представена от Директора на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен”;
2. Представяне на предстоящата учебна програма и събития организирани от педагогическият съвет на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен” представени от Директора на градината.
3. Обсъждане на възможност за назначаване на допълнителен персонал от педагози за групи с численост над допустимите параметри, съгласно НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
4. Обсъждане на стъпките за изграждане на площадка Безопасност на движението за децата през 2017/2018 г. поканен е г-н Николай Николаев – Директор на Пожарна безопасност и защита на населението гр. Бургас.
5. Обсъждане на организацията за 03.03.2018 г. и закупуване на четнически униформи за децата от градината.
6. Обсъждане на съвместни проекти с Училищното настоятелство за предстоящи мероприятия подпомагащи дейността на ДГ„Ханс Кристиан Андерсен”.
7. Разни.

Забележка: Моля във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете на Обществения съвет или резервните членове да потвърдят участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

ДАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО: 03.10.2017 г.

ВРЪЧИТЕЛ: ЖЕЙНА ЖЕКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

     На 03.10.2017 г. празнично украсеният двор на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ събра децата и родителите от подготвителните групи за забавно спортно състезание, посветено на Европейския ден на спорта в училище. Състезанието бе организирано от педагогическата колегия с помощта на родители - доброволци. Всяка група премина през 7 зони със забавни спортни игри, ръководени от родителите и треньорите от „Детски спорт“.

Детската градина е партньор в международен образователен проект, финансиран от програма Еразъм+ „Активни и комуникативни“. Събитието е част от дейностите по проекта и се посвещава на популяризиране на спорта сред децата и на 30 годишнината на програма Еразъм.

Повече снимки може да разгледате в нашата галерия ТУК

images/stayq.jpg

           През учебната 2017/2018 година в Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“ стартира допълващо обучение на децата от подготвителните групи с таблети и интерактивна дъска. Бъдещите ученици от подготвителните групи 6 годишни с интерес и емоция поставиха неговото начало.

 

Повече снимки може да разгледате в нашата галерия ТУК

Адрес

Бургас 8000
ул. Поп Грую 71

Ел.поща

cdg2@abv.bg

Администрация: 056 816322

Директор: 056 832078