АКТУАЛНО:

Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” ОБЯВЯВА

Откриваме процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.  

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” 01.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 08.04.2019 г. включително, до 15,30часа

 Документи за изтегляне:   ОБЯВЛЕНИЕ      Бланка ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                              ЗАПОВЕД за определяне на заявител