Детска градина Ханс Кр. Андерсен

Само на няколкостотин метра от морската градина, само на няколко минути път от централната градска част на Бургас се намира една от най-добрите детски градини в региона. С уникалната си структура, неповторимо богатия си интериор, Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен” предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на Вашите деца!

 

Уважаеми родители,

На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.

От 11 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната ДГ.

В условията на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е направена следната организация:

На 7 и 08.05.2020 г.

Всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в ДГ.

От 11 до 18.05.2020 г.

 

  1. Всички родители трябва да заявят желание за записване в ДГ на следните телефони: 0882 110 130, 056/ 832078.
  2. По телефона съобщава личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
  3. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на ДГ попълнената бланка-декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи посочени от тях преференции в регистрационния талон.

    Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.