Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" получи второ отличие от e-Twinning за учебната 2023/2024 година.

Уважаема г-жо Директор,

Бих искал да поздравя Вас и Вашите колеги за награждаването с eTwinning School Label 2023-2024.

Получихте това престижно отличие, защото показахте последователен и ясен ангажимент към истинското значение на програмата eTwinning. Под Ваше ръководство, Вашето учебно заведение е използвало дигитални и креативни инструменти, за да подобри образователните резултати на Вашите възпитаници и сте се включили в ползотворно сътрудничество с други eTwinning училища. Освен това тази награда е признание за Вашите усилия за насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала, така че те да могат да подобрят и актуализират своите умения в полза на децата.

Със своята работа с училища и общности в цяла Европа, Вие допринасяте за усещането за обединена Европейска общност. Бих искал също да Ви поздравя и за този успех!

И накрая, бих Ви помолил да действате като пример за подражание в eTwinning и да подкрепяте други училища в опитите си да участват в този важен проект.

Още веднъж, поздравления за това постижение!

Михаел Тойч