От 2000 г. Инспектори детска педагогическа стая работят активно по Националната програма „Работа на полицията в училищата“, като създават у децата модели на безопасно поведение и им помагат да изградят умения за разрешаване на конфликти. 

Тази година Сабина Колева, инспектор в „Детска педагогическа стая“ към 5-то РПУ отправи покана към най-големите деца в Детска градина "Ханс Кристиан Андерсен". Децата бяха запознати с работата на полицаите, средствата им за защита, за разследване и полецейските коли.

Снимки ТУК